top of page

Rocznica
Konstytucji 3 Maja

232 lata temu została spisana Konstytucja 3 Maja, czyli Ustawa Rządowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument powstał w 1791 r. w toku prac Sejmu Czteroletniego jako ważny głos obywateli dążących do naprawy swojej Ojczyzny . Konstytucja polska była pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej. Tę ważną rocznicę upamiętniliśmy w Słupsku wspólnym przemarszem przez miasto, a także składaniem wieńców pod pomnikiem Jana Kilińskiego. W obchodach zorganizowanych przez Miejski Komitet Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych przy Prezydentce Miasta Słupska wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, służb mundurowych, a także wielu mieszkańców. Prowadzący uroczystość, p. Dariusz Poręba zaprezentował się uroczyście stroju kontuszowym, podobnie jak członek naszego Koła, czytający fragmenty Konstytucji. Oba stroje zostały odtworzone przeze mnie (jeden należy do Koła, drugi do Akademii Pomorskiej). Panowie w strojach z epoki w jakiej powstawała Konstytucja z pewnością dodali wydarzeniu splendoru, a młodzież mogła zobaczyć, jak wyglądali posłowie szlacheccy na Sejmie Czteroletnim.

bottom of page