top of page

Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki  - jak czytamy na stronie Akademii Pomorskiej „jest imprezą popularnonaukową organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane. Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wykształcenia i wieku uczestników. Jego celem jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. Organizatorzy Festiwalu chcieliby zwrócić uwagę na wartość i przydatność badań prowadzonych w licznych laboratoriach i instytucjach naukowych”.

Na BFN w 2018 r. Koło Historyków AP pokazało skróconą wersję prezentacji z Festiwalu Historycznego, jednak dla międzynarodowej społeczności studenckiej, która odwiedziła nasz salon, mieliśmy wiele do zaoferowania. Prawdziwe wyzwanie stanowiło wytłumaczenie kontekstu historycznego pisania gęsim piórem naszym kolegom z Japonii i Korei. Wraz z zespołem i Miejską Biblioteką Publiczną stworzyliśmy  salon XIX w., gdzie można było zrobić pamiątkową fotografię w sepii. Wielki antyczny stół wyłożony aksamitem zapraszał amatorów pisania gęsim piórem staropolszczyzną. Zespół w strojach historycznych dbał o odpowiednią oprawę i opowiadał ciekawostki z epoki.

bottom of page