top of page

Oferta

IMG_3129.jpg

Przygotowuję wykłady o tematyce historycznej i kulturalnej głównie z okresu XIX w., opracowywane z wykorzystaniem zanalizowanych źródeł – pamiętników, korespondencji, wspomnień, ikonografii pochodzących z kwerend w archiwach i bibliotekach w Polsce i Europie. Tematy oscylują wokół członków rodów ziemiańskich i arystokratycznych, ich życia codziennego i gospodarki w dobrach, szeroko pojętej kultury materialnej i obyczajowości. Interesują mnie także wybitne postaci kultury, sztuki i nauki w XIX w Polsce i Europie, które staram się przedstawić od mniej znanej strony, czyli nie tylko jako twórców. Wykładom towarzyszą prezentacje multimedialne oraz pokazy strojów z XIX w. czy wyposażenia wnętrz.

Organizuję pokazy mody XIX w., pokazy tańca dawnego, a także warsztaty związane z życiem codziennym ziemiaństwa w XIX w. Wykładom towarzyszy kilkunastoosobowy zespół w strojach XIX-wiecznych Secesja.

bottom of page