top of page

WykłAdy

Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku są bardzo zainteresowani życiem ziemiaństwa i arystokracji w XIX i XX w. Jak wyjaśnił mi członek zarządu słupskiego UTW wynika to stąd, że w czasach szkolnych dzisiejszych seniorów był to temat tabu. Osoby interesujące się historią w dużej mierze dopiero po 1989 r. mogły zagłębić się w zakazaną wcześniej tematykę, tak więc moje prelekcje połączone z pokazem zdjęć rodzin herbowych  i ich siedzib są zwykle zaszczycane kompletem słuchaczy.

14 stycznia 2019 r.

Wykład dla Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. historii posiadłości rodziny Radziwiłłów.

6 października 2021 r. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2021/2022 dla Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. spędzania czasu przez arystokrację i ziemiaństwo w XIX w.

https://www.facebook.com/usteckiutw?locale=pl_PL

18 października 2021 r. wykład inauguracyjny roku akademickiego 2021/2022 dla Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  pt. Formy spotkań  towarzyskich ziemiaństwa w XIX w.

16 maja 2022 r. wykład dla SUTW Polowania jako sposób spędzania wolnego czasu arystokracji, ziemiaństwa na przełomie XIX i XX w. http://utwslupsk.blogspot.com/2022/05/wykad-polowania-jako-sposob-spedzania.html

5 grudnia 2022 r. wykład dla SUTW Co było comme il faut w sferze ziemiańskiej i arystokratycznej  na przełomie XIX i XX wieku, czyli świat konwenansów od pokoju dziecięcego po salon.

bottom of page