top of page

Zespół Belle Epoque

W 2022 r. zorganizowałam Koło Historyczne Belle Epoque w ramach Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej  Alternatywa.  Koło tworzyły słupszczanki w różnym wieku, członkinie Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkowie Alternatywy. Powołanie Koła nastąpiło 7 marca 2022 r., prowadzenie -  do 4 sierpnia 2022 r. W ramach tej działalności prowadziłam warsztaty szycia i upinania strojów historycznych, tworząc 6 z posiadanych obecnie przez Belle Epoque, zorganizowałam zespół taneczny wdrażając go w meandry działania takiej grupy oraz prowadziłam naukę tańca historycznego  - kadryla.

3 maja 2022 r. zespół Belle Epoque wziął udział w otwarciu Bulwarów nad Słupią, gdzie zaprezentował kadryla i poloneza w strojach historycznych. Zainicjowałam także zatańczenie wspólnego poloneza osób w strojach ze słupszczanami, miejmy nadzieję, że stanie się to piękną słupską tradycją. Polonezowi przewodziła Pani Prezydentka Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

15 czerwca 2022 r. Udział w Dniu Informacji Słupskiego Seniora i pokaz tańca historycznego na słupskich bulwarach.

9 czerwca 2022 r. Dzień Nauki i Sportu na kampusie Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pokaz tańców historycznych, prezentacja strojów.

20 czerwca 2022 r. Zespół  Belle Epoque wziął udział w spotkaniu stowarzyszeń pozarządowych w Kartuzach. Pokaz tańca historycznego w strojach historycznych.

Od sierpnia 2022 r. koło  Belle Epoque usamodzielniło się i  funkcjonuje jako zespół składający się wyłącznie z członków Stowarzyszenia Alternatywa.

bottom of page